[Đa:mê đi] Xem Nghệ thuật Trúc Chỉ - Nghe giấy Việt kể chuyện.

“Trúc” có nghĩa là cây tre, cây trúc. “Chỉ” có nghĩa là giấy.

“Trúc Chỉ" chính là tên gọi của nghệ thuật giấy mang tâm hồn Việt Nam.

Giấy nhưng không chỉ là giấy, là tre trúc nhưng cũng không còn là tre, sự biến hóa kì diệu của chất liệu đã tạo nên Trúc Chỉ. Trúc Chỉ mang đậm dấu ấn Việt và hơi thở đương đại.

Trúc Chỉ là câu chuyện về sự vượt qua khỏi định kiến.

Giấy xưa nay vẫn thường được xem là chất liệu để vẽ hoặc viết lên khi sáng tạo nghệ thuật. Trúc Chỉ ra đời và phá vỡ đi định kiến đó. 10 năm một hành trình mang giấy “thoát ly" khỏi phận làm “nền" cho màu sắc, nét vẽ, và trở thành một tác phẩm nghệ thuật chỉ-có-giấy.


Trúc Chỉ là câu chuyện về sáng tạo và đổi mới.

Đặc tính của sáng tạo dường như là chẳng bao giờ hài lòng. Chặng đường hình thành và phát triển để được nhìn nhận là một kỹ thuật của Trúc Chỉ là bằng chứng rõ nhất cho nhận định này. Trúc Chỉ cho ta thấy rằng nghệ thuật không chỉ là câu chuyện cá nhân nữa, mà còn là một câu chuyện mang tính phát triển thẩm mỹ bền vững về sau.


Cùng Đa:mê nghe Trúc Chỉ kể chuyện nhé!