090 1111 696

Giờ Hoạt Động


Mon 6:30 AM - 9:30 PM

Tues 6:30 AM - 9:30 PM

Wed 6:30 AM - 9:30 PM

Thu 6:30 AM - 9:30 PM

Fri 6:30 AM - 9:30 PM

Sat 6:30 AM - 9:30 PM

Sun 6:30 AM - 9:30 PM

'Những vị khách khi đến với Đa:mê không chỉ có thể thưởng thức cà phê, mà còn được thưởng thức những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật của Cố Đô, hay là sự kết nối mới lạ với các nghệ sĩ, nghệ nhân đồng hành cùng Đa:mê.'