[Đa:mê Đi] Triển lãm Trong TĨNH có ĐỘNG.

Thở vào tâm tĩnh lặng

Thở ra miệng mỉm cười

An trú trong hiện tại

Giờ phút đẹp tuyệt vời.


Tháng 8 này, Đa:mê đã có cơ hội ghé thăm 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̃𝐦 𝐅𝐥𝐚𝐦𝐢𝐧𝐤 𝐀𝐫𝐭 𝐅𝐚𝐢𝐫 và 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̃𝐦 𝐌𝐲̃ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐫𝐞̉ 𝐇𝐮𝐞̂́ tại Trường Đại Học Nghệ Thuật Huế. Đứng trước những tác phẩm nghệ thuật trong không gian u huyền, chỉ có ta và tranh, Đa:mê cảm thấy tất cả thời gian như ngưng đọng, TĨNH nhưng không LẶNG, ta vẫn cảm thấu được sự chuyển ĐỘNG của nguồn năng lượng đất trời.

Cả hai triển lãm đều mang trong mình giá trị nghệ thuật riêng ẩn mình qua từng tác phẩm, thành công truyền tải câu chuyện về cảnh, về kiếp người, về vạn vật xung quanh.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện tại, ta vô tình đóng khung tâm trí của ta trong bốn góc tường khép kín. Đa:mê nghĩ rằng bạn hãy bấm nút tạm dừng và buông xuống tất cả những hối hả, tìm về chốn thinh lặng, thưởng thức nghệ thuật để thư giãn tinh thần nhé! 

Ta như nghe được từng nhịp thở vạn vật, của lá, của đất, của cây, và của TA. Cả cơ thể dường như đang thiền hành trong sự im ắng của cảnh vật và trong vòng xoay trời đất. Và rồi ta tìm thấy chính ta.